Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon Sign up for our Email Newsletter


     

2009_0324_Orange_County

 
Արձագանգ՝ Մասնաճիւղերէն. -
Օրէնճ Քաունթիի «Սիամանթօ» Մասնաճիւղ


Ընդունելութիւն՝ ի Պատիւ Ղեկավար Միսակ Պաղպուտարեանի
Սիամանթօ մասնաճիւղի վարչականներու, անդամներու եւ համակիրներու փոքր շրջանակի մը մէջ տեղի ունեցաւ ճաշ - հիւրասիրութիւն մը ի պատիւ Սուրիոյ Սիմֆոնիք Նուագախումբի երիտասարդ ղեկավար Դամասկոսահայ Միսակ Պաղպուտարեանի։ Իրեն կ'ընկերանային վեց նուագողներ, բոլորը սուրիացի երիտասարդ մասնագէտներ արաբական եւ միջին արեւելեան նուագարաններու։ Մաէսթրօ Պաղպուտարեանի ղեկավարութեամբ եւ ընկերակցութեամբ Օրէնճ Քաունթիի Pacific Symphony Orchestra-ին այս մասնագէտ երաժիշտները ելոյթներ ունեցան Renee and Henry Segerstrom անուանի սրահին մէջ՝ Մարտ 12, 13 եւ 14 2009 - ի երեկոյեան։ Փակագիծի մէջ հարկ է աւելցնել, որ Միսաք զաւակն է Դամասկոսի Համազգայինի անդամներ՝ Նուպար եւ Մարօ Պաղպուտարեաններու։

Վարչութիւնը Պաղպուտարեանի Օրէնճ Քաունթի ժամանելէն անմիջապէս ետք կապ պահեց իր հետ եւ կազմակերպեց այս հանդիպումը։ Շնորհիւ իր համեստ եւ հաճելի նկարագրին դժուար չեղաւ յարմար թուական մը որոշել, արդարեւ Չորեքշաբթի Մարտ 11 ին հանդիպեցանք Cafe 201 հիւրասիրութեամբ սեփականատէր Զարեհ Սափսզեանի որ ատենապետն է Համազգայինի Սիամանթօ մասնաճիւղին։ Եօթը երաժիշտներու միատեղ ներկայութիւնը վայելելը սովորականէն դուրս երեւոյթ մըն էր։ Միսաքին կ'ընկերանային Օմար Էլ Մուսֆի՝ արեւելեան percussion, Մօհամատ Օսման՝ պուզուք, Աթիլ Համտան՝ թաւչութակ, Քինան Ազմէ՝ քլարինէթ, Մօսլէմ Րահալ՝ սրինգ եւ Ֆերաս Շարէսթան՝ քանոն։

Պաշտօնական բաժնի բացումով Կարօ Յակոբեան Համազգայինի անունով շնորհաւորական եւ շնորհակալութեան ջերմ սրտի խօսք փոխանցեց։ Յարգելու համար արաբախօս հիւրերը, մասնաճիւղի վարչական Քարեն Զարիկեան արաբերէնով խօսք մը կարդաց որ մեծ նահատանքով ընդունուեցաւ բոլորին կողմէ։

Մաէսթրօ Միսակ Պաղպուտարեան չուշացաւ իր ինքնաբուխ խօսքը ուղղելու մեզի։ Երախտագիտութեան մեծ զգացումներով իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Համազգայինի Սիամանթօ մասնաճիւղին, շեշտելով որ այս մշակութային այցելութեամբ իրենք կը փորձեն մերձեցում ստեղծել Ամերիկեան եւ Սուրիական ժողովուրդներուն միջեւ։ Բաժանումէն առաջ, Սիամանթօ մասնաճիւղին կողմէ վարչական Սալբի Յակոբեան յուշանուէր մը յանձնեց սիրելի ղեկավարին եւ կարդաց անոր ընկերացող բացիկը։ Մասնաճիւղս ունեցաւ հպարտ օր մը այն գիտակցութեամբ, որ յարգեցինք հայ արժէք մը, որ կը փայլի միջազային դժուարահաճ բեմերու վրայ։

Հետաքրքրական ելոյթով մը հանդէս եկաւ Լոռի Թաթուլեան արուեստագիտուհին
Շռնդալից մուտքով բեմ եկաւ Լոռին իր գոյներով, ձայնով, մազերով եւ «աման քա» երով։ Իսկական արուեստագիտուհի մը, որ դերին համաձայն շատ ճարտարօրէն կը փոխէ ձայնը եւ առոգանութիւնը, նոյնիսկ այր մարդու տիպարին մէջ։

Մէջընդմէջ երգելով նոյնիսկ ձաղկելով Շէյքսպիրի «Րոմիօ եւ Ժուլիէթ»ը։ Իր եզակի (թէեւ որոշ չափով զսպուած), հաճելի եւ հեզասահ մէկ ժամ տեւողութեամբ ելոյթը ժամանցի տարբեր պահ մըն էր Օրէնճ Քաունթիի Յարութ Պարսամեան Հայ Կեդրոնի Ղազարեան սրահին մէջ, Կիրակի Մարտ 1, 2009-ի երեկոյեան մօտաւորապէս հարիւր յիսուն հանդիսատեսներու ներկայութեամբ։

Համազգայինի «Սիամանթօ» մասնաճիւղը անգամ մը եւս քաջալերուած զգաց շարունակելու իր երթը։

 
     
Home |  About |  Scholarship Program |  Calendar |  Archives |  Get Involved |  Collaborations |  Contact
© 2011, Hamazkayin, Western United States. All Rights Reserved.