Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon Sign up for our Email Newsletter


     

Art Exhibition 2014

 

 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՇՐՋ. ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ‘HOVIKSENARTS’Ի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ՝

ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ-ՎԱՃԱՌՔ ԿԼԷՆՏԷՅԼԻ ՄԷՋ

 

Ընդհանրապէս աշխարհի բոլոր ժողովուրդներու եւ յատկապէս հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ մշակոյթը, բոլոր ժամանակներու համար, ունեցած է կարեւոր եւ առանցքային դեր՝ իբրեւ ազգի մը հոգեւոր էութեան կազմաւորման, անոր ինքնուրոյն կեանքի յարատեւման, ուրիշ ժողովուրդներու հետ ճիշդ յարաբերակցութեան եւ բարոյական կեանքի այլ մակարդակներու ձեւաւորման  ճանապարհ:

Մշակութային զանազան արտայայտչաձեւերու կողքին, հայկական գեղանկարչութիւնը եւ կերպարուեստը՝ ընդհանրապէս, եղած են տիրապետող երեւոյթ հայ ժողովուրդի պատմական անցուդարձերու ժամանակագրական տեղեկատուութեան, ազգային մտածողութեան, ճաշակի, գեղագիտական հակումներու ձեւաւորման վրայ եւ իբրեւ այդպիսին նկատուած են լաւագոյն միջոցներէն մէկը՝ հայ ազգն ու անոր ստեղծագործ դիմագիծը աշխարհին ներկայացնելու առումով:

Ներկայ ժամանակներուն մէջ եւս, կարենալ ապահովելու համար հայկական կերպարուեստի հնչեղութիւնը Սփիւռքի տարածքին եւ յատկապէս ամերիկահայութեան կեանքին մէջ, Համազգային Հայ Մշակութային եւ Կրթական Միութեան Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութիւնը եւ Hoviksenarts’ պատկերասրահը կազմակերպած են միացեալ ցուցահանդէս-վաճառք, որ պիտի ունենայ շարունակական բնոյթ՝ ոչ միայն խթանելու համար մշակոյթի այս մարզը, այլեւ կերպարուեստագէներու եւ անոնց գործերուն կապուած համապատասխան եւ լրացուցիչ տեղեկութիւններով ու բացատրողական ձեռնարկներով, հարստացնելու համար արուեստասէր հանրութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ լաւագոյնս կազմակերպելու համար նկարչական գործերու վաճառքի գործընթացը:

 Խմբային առաջին ցուցահանդէսի հանդիսաւոր բացումը տեղի պիտի ունենայ Շրջանային Վարչութեան կեդրոնէն ներս, Ուրբաթ՝ 14 Նոյեմբեր 2014, երեկոյեան ժամը 7ին եւ պիտի տեւէ մինչեւ 16 Նոյեմբեր: հասցէ՝ 407 E. Colorado St., Glendale, 91205: Առաջին ցուցահանդէսով հանրութեան պիտի ներկայացուին 47 արուեստագէտներու գործեր. ցուցահանդէսին կը մասնակցին երեք սերունդի արուեստագէտներ՝ հանրայայտ ստեղծագործողներէն մինչեւ կերպարուեստի բնագաւառը համալրող երիտասարդ արհեստավարժ  ուժեր:

Իր տեսակին մէջ եզակի այս ցուցահանդէս-վաճառքին հրաւիրուած են հայ մշակոյթի գործիչներն ու արուեստասէր հանրութիւնը՝ իրենց ջերմ ներկայութեամբ գնահատելու համար կատարուած աշխատանքն ու հայկական կերպարուեստի նուիրեալ գործիչներն ու անոնց ողջունելի ստեղծագործութիւնները: 

 

                                           Համազգայինի Արեւմտ. Ամերիկայի Շրջանային Վարչութիւն

                                                   ‘HOVIKSENARTS’ Պատկերասրահի Տնօրէնութիւն

 
     
Home |  About |  Scholarship Program |  Calendar |  Archives |  Get Involved |  Collaborations |  Contact
© 2011, Hamazkayin, Western United States. All Rights Reserved.